Przetargi

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez REITER E. Antoniak, P. Stasiuk Spółka Jawna, Kawęczyn, Kawęczyn 48A, 87-123 Dobrzejewice, Gmina Obrowo informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na budynek magazynowy z częścią biurową.” – znak 62/13/03/2019 wybrana została oferta firmy Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kowalewska 20, 87-122 Grębocin z ceną 680 000 zł netto.

 

Identyfikator zamówienia: 01/2019

REITER E. Antoniak, P. Stasiuk Spółka Jawna Kawęczyn, Kawęczyn 48A, 87-123 Dobrzejewice, Gmina Obrowo ogłasza przetarg na wybór wykonawcy na roboty budowlane p.n. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pieczarkarni na budynek magazynowy z częścią biurową”

Kategoria zamówienia: roboty budowlane

Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Skontaktuj się z nami, aby zbudować instalację grzewczą!

REITER S.J.
Antoniak, Stasiuk
Kawęczyn 48A 87-123 Dobrzejewice

tel: 56 477 04 04
tel: 56 477 04 04
(Osobisty doradzca)
tel: 791 80 01 28
(Biuro handlowe, magazyn)

www: www.rtrgroup.eu/reiter
email: biuro@rtrgroup.eu

mapa